Annonse


Ny fransk fildelingsrunde

Franske artister og kunstnere protesterer nå heftig mot den liberale loven, som faktisk gir franskmenn rett til å dele opphavsbeskyttet materiale så lenge det skjer til privat bruk.

Ikke til å leve med

Samtidig kom det en dom som slår fast at fildeling er det retten kaller «et privat anliggende». Denne dommen ble avsagt på grunnlag av den gamle loven – altså før den franske nasjonalforsamlingen før jul nærmest ved en feiltakelse (dårlig oppmøte, forvirring om hva saken dreide seg om) gjorde fildeling lovlig.

Denne rettstilstanden kan Frankrike trolig ikke leve med, verken i forhold til EUs direktiv om opphavsrett eller egne kunstnere. Derfor blir det i mars fremmet et nytt forslag for nasjonalforsamlingen.

Vurderer avgift

De fleste politiske kommentatorer og analytikere venter at fildeling da vil bli kjent ulovlig. Det finnes et mindretall som i stedet vil ha en flat avgift på bruk av torrents og P2P-nettverk, men dette vil trolig bli vanskelig å håndheve.

Annonse


Kulturminister Renaud Donnedieu de Vabres er blant de som mener at den liberale loven ikke kan bli stående.

Kilder:
Dagbladet.no
Aftenposten.no
The Register
News.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse