Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Pass på avveie

Politidirektoratet bedyrer at de klarer å garantere for sikkerheten til de nye biometriske passene. Likevel sendes de som vanlige brev i posten.

Norsk pass
Datatilsynet har tidligere uttrykt bekymring for sikkerheten til de nye biometriske passene. Nå kommer Politidirektoratet med en delvis innrømmelse.

Vurderer risikoanalyse

Til tross for at Politidirektoratet mener det vil være umulig å knekke koden i passene eller å lese av disse på avstand, vurderer direktoratet nå å bestille en risikoanalyse fra en ekstern organisasjon.

Datatilsynet understreker at politiet i Norge nyter stor tillit i befolkningen. Dette er en tillit som ikke må misbrukes. Derfor er det viktig at politiet kan dokumentere at det er tatt riktige vurderinger i forhold til passenes sikkerhet, sier informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet til ITavisen.

Vil ikke betale

Ifølge sikkerhetseksperter ITavisen har vært i kontakt med, innbærer imidlertid måten passene distribueres på, et betydelig sikkerhetsproblem. I dag sendes ferdige pass som A-post rett hjem i din egen postkasse.

Politidirektoratets begrunnelse for å ikke sende passene rekommandert, er at dette vil innebære en merkostnad på 36 kroner per pass. I dag betaler forbrukerne 990 kroner for passene.

Posten anbefaler rekommandert

Informasjonssjen Merete Bergeland Jebsen i Posten sier til ITavisen at Posten på generelt grunnlag oppfordrer alle sine kunder til å sende sensitive sendinger rekommandert. Da garanterer Posten at mottager kvitterer for sendingene.

I dag forsvinner ca. 100 pass årlig i postgangen. Politidirektoratets argument for å ikke sende disse rekommandert, er at hvis utro ansatte i Posten står bak de forsvunne passene, vil dette ikke ha noen effekt. Ifølge Bergeland Jebsen innebærer ikke dette full riktighet, da rekommanderte sendinger blir sporet gjennom hele forsendelsen, fra innlevering til utlevering.

Kan få pass med en annens bilde

I 2005 mistet nordmenn 19 700 pass. Likevel anser ikke Politidirektoratet at det er noe problem at passsøker selv leverer inn bildet i stedet for at det blir tatt bilde ved søkerstedet. Dette til tross for at man da kan få utlevert et pass i eget navn med en annen persons bilde på, som man så kan selge og melde tapt.

«Direktoratet kan ikke se en nevneverdig stor fare for at en person skulle ha interesse av å få utstedt pass i eget navn, men med en annens bilde», heter det i brevet fra Politidirektoratet.

ITavisen kommer tilbake med mer om denne saken