Annonse


Spillmonopolet til EFTA-domstolen

– Dette er en seier for forbrukerne og et nytt steg mot at spillmonopolet i Norge står for fall, sier Bent Svele i Ladbrokes til NTB.

Hans arbeidsgiver stevnet den norske staten inn for retten for noen måneder.

– Vi mener at det bør være fritt opp til andre aktører å komme inn på spillsiden i Norge. Derfor ønsker vi dette behandlet for å se på tolkningen av EØS-reglene.

«Retten har etter en helhetsvurdering kommet til at tolkningsspørsmålene saken reiser, bør reises for EFTA-domstolen», skriver tingrettsdommer Vigdis Berg.

Annonse


Saken kan være vurdert i EFTA-systemet inn årets slutt.

Andre spillselskaper enn Norsk Tipping får ikke operere på norsk jord. Samme type problemstillinger er det i en rekke land i Europa.

Men også fra Norge spilles det for millionbeløp hver dag på internett til utenlandsbaserte selskaper.

Ladbrokes ønsker også å åpne spillebutikker i Norge. Motstanderne hevder at norsk idrett og forskning vil miste grunnlaget sitt for mye av driften dersom spillmidlene fra Norsk Tipping skulle falle helt eller delvis bort.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse