Annonse


Spillmonopolet til EFTA-domstolen

– Dette er en seier for forbrukerne og et nytt steg mot at spillmonopolet i Norge står for fall, sier Bent Svele i Ladbrokes til NTB.

Hans arbeidsgiver stevnet den norske staten inn for retten for noen måneder.

– Vi mener at det bør være fritt opp til andre aktører å komme inn på spillsiden i Norge. Derfor ønsker vi dette behandlet for å se på tolkningen av EØS-reglene.

«Retten har etter en helhetsvurdering kommet til at tolkningsspørsmålene saken reiser, bør reises for EFTA-domstolen», skriver tingrettsdommer Vigdis Berg.

Annonse


Saken kan være vurdert i EFTA-systemet inn årets slutt.

Andre spillselskaper enn Norsk Tipping får ikke operere på norsk jord. Samme type problemstillinger er det i en rekke land i Europa.

Men også fra Norge spilles det for millionbeløp hver dag på internett til utenlandsbaserte selskaper.

Ladbrokes ønsker også å åpne spillebutikker i Norge. Motstanderne hevder at norsk idrett og forskning vil miste grunnlaget sitt for mye av driften dersom spillmidlene fra Norsk Tipping skulle falle helt eller delvis bort.

Annonse