Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sensur-regler fra MSN

Microsoft vil fjerne innhold fra lokale MSN-blogger dersom myndighetene i et land ber om det. Men de vil bare sensurere det lokalt.

Microsoft har nå utformet en klar policy når det gjelder sensur av MSN-blogger fra myndigheter i ulike land. Dette skjer etter at problematikken har blitt diskutert intenst, blant annet når det gjelder Kina.

Først med klare regler

MSNs konkurrenter Yahoo og Google har blitt kritisert for å gå kinesiske myndigheters ærende. Blant annet ved å filtrere søkeresultater og innhold, og i minst ett tilfelle aktivt angi en opposisjonell blogger til myndighetene.

Microsoft er den første av de store internasjonale portal/søkemotor-aktørene som går ut med en klart formulert politikk når det gjelder sensur.

Fjerner lovstridig innhold

I motsetning til Google vil Microsoft presse myndighetene til å ta kontakt dersom de mener innholdet er lovstridig. Microsoft vil i tvilstilfeller engasjere lokale advokater for å se om så er tilfelle.

Om det viser seg at innholdet bryter med loven, kan Microsoft fjerne det.

Kan leses fra utlandet

Men før det kommer så langt, vil Microsoft varsle opphavsmannen. De vil også forbeholde seg retten til at innholdet er internasjonalt tilgjengelig, dersom det bare er ulovlig i ett bestemt land.

MSN har egne etiske standarder for inn hold, og forlanger at de følges uansett loven i landet der MSN opererer.

Kilder:
BetaNews
Digi.no

Stikkord: internett