Annonse


Lærere overvåker elev-PC-er

Datatilsynet er nå på banen etter at elever ved flere skoler har rapportert ulovlig kontroll fra lærernes side. I noen tilfeller skal all nettaktivitet ha vært overvåket ved gjennomgang av detaljerte logger.

– Dette er bekymringsfullt. Lærerne har ikke myndighet til å drive en slik form for overvåkning, sier leder i Elevorganisasjonen, Halvard Hølleland, som også mener dette er «et grovt overtramp»

Må ha godkjennelse

Datatilsynet kan på sin side fortelle at lærere kun kan logge og kontrollere nettbruk dersom formålet er å sjekke sikkerheten i selve datasystemet. Dersom andre formål ligger til grunn må det innhentes godkjenning fra eleven selv, eller foreldre om eleven er under 15 år.

Skolene har plikt til å informere om at man legger igjen spor når man bruker datamaskinene. Dersom sporene blir undersøkt skal dette også informeres om, med begrunnelse om hvorfor loggene blir gjennomgått.

Annonse


– Ikke elevkontroll

Utdanningsforbundet har liten tro på at lærerne vil kontrollere elevene. I stedet mener nestleder i Utdanningsforbundet, Per Aahlin, at lærerne sjekker «at datamaskinene blir brukt forsvarlig».

Han mener imidlertid at lærerne uansett bør følge regelverket.

Kilde:
VG

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse