Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nytt Microsoft-lab

Microsoft oppretter en nytt forskningslaboratorium som helt og holdent skal vie seg til Internett.

Det nye laboratoriet har fått navnet Microsoft Live Labs, og er et samarbeidsprosjekt mellom Microsofts forskningsavdeling og tjenestetilbyderen MSN.

Markedsrettet forskning

Fokus vil i motsetning til den mer renskårede forskningsavdelingen Microsoft Research være mer på det kommersielle enn det akademiske plan.

Hensikten er å finne ut hvordan Microsoft kan hevde seg i konkurransen med Google og andre aktører som i dag lykkes bedre enn Microsoft og MSN med tjenester på nett.

Kilde:
Yahoo/AP

Stikkord: internett