Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Pressestøtte til nettsteder

Hvis svenske Presskomittén får det som de vil, åpner nabolandet får produksjonsstøtte til rene nettpublikasjoner.

Verken norske eller svenske myndigheter gir i dag pressestøtte til rene nettaviser.

Men svenske Presskomittén har nå bedt regjeringen om å gjøre systemet teknologinøytralt, og dermed åpne for
produksjonsstøtte til elektronisk distribuerte aviser.

I forlsaget ligger det også føringer om at støtten riktignok skal justeres for å ta høyde for at nettaviser vanligvis er billigere å produsere enn trykte medier.

Kilde:
Computer Sweden

Stikkord: internett