Project Entropia scr1

Annonse


Skattefri virtuell eiendom

Project Entropia scr1Etter en artikkel i det juridiske tidsskriftet Legal Affairs går diskusjonen i USA nå høyt om skattereglene som gjelder i den virkelige verden også skal gjelde for inntekter og eiendom du har tjent gjennom nettspill.

Virtuell økonomi

Vi snakker altså ikke om gevinster fra selve spillet, men om inntekter fra en virtuell økonomi som på en prikk ligner den vanlige økonomien ute i samfunnet: Lønn, handel, kjøp og salg av fast eiendom.

Skribenten Julian Dibbell spurte det amerikanske skattevesenet IRS (Internal Revenue Service) om han trengte å oppgi 11 000 dollar (om lag 76 000 kroner) som han hadde tjent på kjøp og salg av virtuelle våpen i nettspillet Ultima Online.

– Ikke skattbart

Svaret var overraskende nok nei. Etter en kort intern diskusjon meddelte IRS at pengene er å anse som byttehandel, og derfor ikke skattbare etter føderale regler.

Annonse


76 000 kroner er kanskje ikke så store penger at det er noe å mase med, selv om vi nordmenn nok ville få høre fra Kemnerkontoret om vi unnlot å oppgi et så hyggelig tilskudd til lønnskontoen.

Storstilt prosjekt

De virkelig store pengene ligger derimot i virtuell, fast eiendom. Nylig kjøpte film- og finansmannen John Jacobs en virtuell tomt i nettverdenen Entropia til den nette sum av 674 000 norske kroner.

Jacobs håper på å utvikle tomten som virtuelt turistmål med dyrepark og jaktområde, slik at nettsurfere fra hele verden legger igjen pengene sine der.

– Som Monopol

I følge gjeldende amerikanske regler er heller ikke slike eiendomshandler skattbare. IRS sammenligner dette med brettspillet Monopol. Man skatter ikke for Bygdøy allé eller Rådhusplassen når man bare eier dem på liksom. Og heller ikke inntektene som måtte følge med dem, de være seg monopolpenger eller ekte dollar.

Logikken er at penger som eventuelt er brukt på slikt allerede er beskattet. Virtuell eiendom kan ikke kjøpes på samme måte som aksjer, og spill. Og penger som skifter hender i spill som ikke er autorisert av myndighetene er enten definert som gave (lovlig) eller gevinst (ulovlig i de fleste delstater). Med andre ord står vi kanskje overfor historiens første virkelig ikke-skattbare, lovlige profittområde.

Ingen eiendomsskatt

I Norge – som i USA – har vi ennå ikke hatt noen slike saker. Men vi vil tro at de uansett vil bli en juridisk nøtt. Her gjelder ikke reglene om penger tjent på spill. Man kan heller ikke snakke om eiendom i fysisk forstand, som det kan beregnes ligningsverdi av.

Deltakelse i nettspill er i utgangspunktet hobbyvirksomhet, og så lenge en virtuell eiendom verken finnes i eiendomsregisteret eller er registrert som selskap, kan den verken beskattes som eiendom eller annen formue. Slik eiendom må anses å være løsøre, på linje med andre verdigjenstander i hjemmet. Et stereoanlegg kan for eksempel koste mange hundre tusen kroner, men beskattes i motsetning til bil og båt til samme verdi.

Skjønnspørsmål i Norge

Situasjonen kan til skattemessig sett sammenlignes med prostitusjon (uten sammenligning for øvrig). Prostituerte er i utgangspunktet skattepliktige. Men stat og kommune kan ikke ta i mot pengene deres – for da bedriver de hallikvirksomhet.

Også i den norske skatteloven er inntekter fra hobbyvirksomhet i utgangspunktet skattefri. Men om hobbyvirksomheten har karakter av næring (eller er «ervervsmessig», som det heter i loven), beskattes det som lønnsinntekt. Det er ingen fast grense for dette – i de fleste tilfeller blir det et skjønnspørsmål fra skattemyndighetenes side.

Spillgevinst?

Dersom inntektene fra en «hobby» kommer opp i mange hundre tusenkronersklassen, vil vi tro at det før eller seinere kommer en vinduskonvolutt i postkassa.

Spillgevinster over 10 000 kroner er skattbare, med unntak av spill med lisens fra norske myndigheter eller myndighetene i en EU/EØS-stat. Om kjøp og salg av virtuelle varer og virtuell eiendom kan defineres som spillgevinst, er derimot uavklart.

Kilder:
Legalaffairs.orgAffairs

News.com
Din Side Økonomi
Norskcasinoguide.com
Lovdata.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse