Annonse


Folket vil ha mobil-TV

I Storbritannia – som i Norge – tilbyr de fleste mobilselskapene mobilt TV-innhold via sine portaler. Dette krever i dag bredbåndstelefon (3G).

Europeiske rivaler

Skal man få digital kringkasting framfor båndbredde-spisende pakkeflytting fra punkt til punkt, må man bygge ut mobile kringkastingsnett som DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) eller DMB (Digital Media Broadcasting).

DVB-H er den mobile versjonen av DVB, standarden som brukes til digital TV-kringkasting i Storbritannia, og som også skal brukes i Norge. DBM er TV-versjonen av DAB (Digital Audio Broadcasting) , som er svært godt utbygd i England og er i ferd med å bli det i Norge.

Ikke bygget ut

Disse teknologiene er ikke bygget ut enda, men britiske teleselskaper er nå svært optimistiske på vegne av teknologier som gjør ekte TV-overføring til mobiltelefoner til en realitet.

Annonse


Grunnen er forsøk som selskapene O2 og BT har utført med henholdsvis DVB-H og DAB, der et utvalg mobile brukere fikk tilgang til de mest attraktive TV-kanalene en periode.

Ville ha mer

O2 lot 400 brukere i Oxford få tilgang til 16 TV-kanaler (inklusive BBC og Channel 4) via mobile enheter. I en utspørring svarte 83 prosent at de så langt var fornøyd med tilbudet. Og hele 76 prosent svarte at de ville betale for det.

BTs forsøk via DMB inkluderte Sky News, Channel 4, ITV2 og Cartoon Network. Også her var responsen svært god fra brukerne. Forsøkspersonene brukte tilbudet mer enn en time pr. uke, noe som regnes som oppsiktsvekkende bra for mobile tjeneseter av denne typen.

Fordeler og ulemper

Fordelen med de to teknologiene i forhold til 3G er at man kan se TV på direkten hele tiden uten å belaste mobilnettet. Både når det gjelder kvalitet og kostnad har DVB-H og DMB klare fordeler framfor 3G og trådløst Internett.

De to teknologiene er likevel nokså ulike, og kan ikke brukes om hverandre. De fleste analytikere og teknologisynsere i Storbritannia synes nå å holde en knapp på DVB-H, som har bred støtte i mange europeiske land.

Flere standarder

DMB/DAB-leiren, som også står sterkt her hjemme med NRK i spissen, påpeker imidlertid at kostnadene ved å forlenge DAB-nettet med TV-signaler er langt lavere enn TV (og radio) via DVB-H. Bildekvaliteten skal være best med DMB, mens DVB-H synes å ha en fordel når det gjelder strømforbruk.

USA og Japan har tradisjon for å velge helt andre standarder innen kringkasting og telekommunikasjon enn Europa. I USA er MediaFLO (Media Forward Link Only) i ferd med å vinne fram. Og i Japan satses det på ISDB-TN (Integrated Services Digital Broadcasting).

Kilde:
BBC

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse