Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Yahoo må fjerne nazi-sider

En amerikansk domstol har valgt å ikke overprøve Frankrikes forbud mot salg av nazi-effekter. Dermed må Yahoo gi etter.

hakekors (flagg)
En lavere amerikansk rettsinstans har tidligere dømt til fordel for Yahoo i tvisten om hva som skal veie tyngst: Amerikansk ytringsfrihet eller franskmennenes forbud mot nazistiske ytringer og salg av nazieffekter.

Prinsipielt viktig

Saken strekker seg helt tilbake til 2000, da en fransk rett dømte Yahoo til å fjerne lenker til Hitlers Mein Kampf på sine nettauksjoner, samt å fjerne lenker til revisjonistiske grupper (grupper som påstår at Holocaust aldri har funnet sted).

For Yahoo er det problematisk at en amerikansk rett har kommet fram til at en utenlandsk stat har rett til å sensurere Yahoos innhold. Antagelig kan man derfor vente seg nok en episode i denne føljetongen.

Kilde:
Reuters

Stikkord: internett