Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– Politikerne svikter, mener datatilsynet

Politikerne svikter når det gjelder personvernet, mener Datatilsynets sjef, Georg Apenes. Han er bekymret over økende overvåking blant annet via satellitter.

– Det er Stortinget som må reise en debatt om personvernet, men de har en gang i året mulighet for en debatt om personvern når Datatilsynets årsrapport foreligger. Bare unntaksvis brukes mer enn 3-4 minutter på debatten. Ingen spørsmål stilles. Og når politikerne svikter, kan vi i realiteten bare feste lit til en fri og uavhengig presse, sier Apenes til Bergens Tidende.

Avisen har i flere artikler skrevet om det europeiske romfartssamarbeidet ESA som lanserer et system med 30 kommunikasjonssatellitter. Trafikkovervåking, blant annet fartskontroller, er en av mulighetene som åpner seg når det nye systemet er på plass. Det foreligger et forslag om at alle nye biler fra 2009 skal utstyres med satellittkommunikasjon.

– Problemet er ikke bruk av teknologi, men at bruken gjøres obligatorisk, sier Apenes. Han viser til at Datatilsynet også har hatt innvendinger mot obligatorisk innføring av autopass i bomringer.