Menn søker fakta – damer søker menn

Dame m/PC

Dame m/PCEn amerikansk undersøkelse om kjønnsforskjeller i bruken av internett viser at menn tilbringer mer tid på nett enn kvinner, og at menn i noe større grad har tilgang på høyhastighets bredbåndslinjer. Menn og kvinner har også forskjellige søkevaner.

Damer vil ha helse og religion

Menn er de tyngste konsumentene av nyheter, sport, aksjeinformasjon og – la oss bare innrømme det – porno. Damene på sin side søker gjerne etter stoff om helse og religion.

Undersøkelsen konkluderer derfor med at mens menn er mer handlingsorienterte på nettet, legger kvinner vekt på ting knyttet til forhold og menneskelige relasjoner.

Annonse

Menn bruker webkamera

Flere menn enn kvinner innrømmer også at de logger på for fornøyelsens skyld, bruker webkamera og betaler for digitalt innhold. Her er kvinnene imidlertid iferd med å ta igjen mennene.

Kvinner er de flittigste brukerne av e-post. Kvinners e-postbruk er også mer avansert enn menns. I tillegg til grunnleggende kommunikasjon og informasjonsutveksling, bruker kvinner også e-post til å dele historier, løse konflikter og opprettholde nettverk.

Større kjønnsforskjeller blant eldre

Undersøkelsen viser også store generasjonsforskjeller. I den eldste aldersgruppen, de på 65 år og eldre, er de fleste av nettbrukerne menn. I aldersgruppen 18-29 er imidlertid flest av nettbrukerne kvinner.

Kilde:
Reuters

Annonse
Annonse