Annonse


Fikk ikke spore mobil

Politiet søkte om sporing i august, fem måneder etter at kvinnen ble meldt savnet. Politiet ikke regnet med å få tillatelse i startfasen av etterforskningen, og ventet derfor til de mente å ha grunnlag for å si at det kunen dreie seg om et kriminelt forhold.

De fikk imidlertid avslag av Post- og teletilsynet. Det fikk de også i neste runde, etter å ha påklaget avslaget.

Vil ha lovendring

Kriminalsjef Arne Pedersen ved Agder politidistrikt ønsker nå en lovendring. Han mener reglene i dag er altfor strenge, og hindrer politiet i etterforskningen av alvorlige kriminalsaker.

For å få tillatelse til sporing av mobil, må politiet sannsynliggjøre at det dreier seg om en alvorlig kriminell handling. De må ha det som i loven betegnes som «konkret mistanke».

Kilde:
Fedrelandsvennen.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse