Hollywood

Annonse


Vil forby digitale TV-tunere

Digital TV-tunerMPAA, Motion Picture Association of America, ser med stigende bekymring på den økende bruken av fildeling og digital distribusjon av kopibeskyttet analogt innhold.

Vil forby TV-tunere og harddiskopptakere

Loven vil, hvis den blir vedtatt, legge sterke begrensninger på muligheten til å konvertere analoge signaler til digitale. Utstyr som gjør dette, som for eksempel PC-baserte TV-tunere og harddiskbaserte videoopptakere, vil bli ulovlige å selge ett år etter at loven trår i kraft.

Bransjen vil ha sterke begrensninger på kopiering av analogt innhold, blant annet fordi mange går veien fra digitalt til analogt og tilbake til digitalt for å omgå kopisikringsmekanismer. En digital videoopptaker skal for eksempel ikke få lov til å lagre beskyttet materiale i mer enn 90 minutter. Etter dette må opptaket enten slettes eller gjøres ubrukelig.

Venter massiv motstand

Det er ikke første gangen den amerikanske kongressen blir forelagt lovforslag som skal sikre rettigheten til åndsverksinnehavere. Forrige gang møtte et lignende forslag massiv motstand fra elektronikkprodusentene, blant annet fordi det ville gjøre utstyr som iPod ubrukelig.

Annonse


Nå håper lovmakerne at de kan gjøre forslaget mer spiselig ved blant annet å legge inn unntak for offentlige bibliotek og utdanningsinstitusjoner.

Kilde:
News.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse