Wikipedia like bra som Britannica

Det tunge naturvitenskapelige tidsskriftet Nature publiserer i sin siste utgave en undersøkelse som viser at Wikipedia faktisk ikke har stort høyere feilprosent enn det svært tradisjonsrike og velrenommerte britiske leksikonet Encyclopædia Britannica.

Britannica knapt best

Britannica er ikke overraskende vinneren. Men forskjellen er riktig nok ikke særlig stor. Begge leksikonverk må regnes som omtrent like pålitelige, konkluderer Nature.

Det ble bare funnet fire alvorlige faktiske feil i hvert leksikon. Med «alvorlige faktiske feil» mener Nature misforståelser av grunnleggende vitenskapelige begreper og historiske fakta.

Annonse

39 flere feil i Wikipedia

Derimot ble det funnet mange småfeil, villedende opplysninger og grove utelatelser: 162 av dem i i Wikipedia og 123 i Britannica.

At det i det hele tatt finnes feil i Encyclopædia Britannica er i seg selv relativt oppsiktsvekkende, og bør få Oxford-professorer flest til å utbryte et «oh my!» eller to…

Kilder:
Nature.com
Computersweden.se

Annonse
Annonse