kinobilletter

Annonse


Vil ha hardere straff for kino-pirater

kinobilletterThe Motion Picture Association of America (MPAA) Legger nå press på landets lovgivere for å få strengere straffer for såkalte kinopirater. Kinopirater er folk som tar med seg videokamera på kino og senere legger resultatet ut på nett.

Vil ha fengselsstraff og høye bøter

Dette skjedde blant annet med Ringenes Herre-filmene, og flere amerikanere er tidligere tatt for kinopiratvirksomhet.

Straffen for å bli tatt med opptaksutstyr i en kinosal i New York i dag er en bot på 250 dollar (1700 kr). MPAA vil at lovbruddet skal karakteriseres som en kriminell forseelse, noe som automatisk gir en bot på 1000 dollar (6700 kr) eller opptil ett år i fengsel.

– MPAA skyter spurv med kanon

Ved andre gangs overtredelse vil MPAA at lovbruddet skal klassifiseres som en forbrytelse. Da risikerer lovbryteren lang straff.
– Det er viktig at vi gjør noe. I dag er det ingen risiko, sier en av direktørene for MPAAs anti-piratprogram

Annonse


Fremstøtet fra MPAA får kritikk fra amerikanske jusprofessorer, som mener det kan sidestilles med å skyte spurv med kanon.

Kilde: AfterDawn

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse