IT-kunnskap farlig på jobb

Sikkerhetsselskapet McAfee har definert fire typer medarbeidere som utgjør en fare for IT-sikkerheten på arbeidsplasser.

I en ny undersøkelse foretatt av ICM Research basert på svar fra 1500 personer i seks land i Europa viser det seg at ansatte ofte bruker sin jobb-PC i privat sammenheng. Samtidig vet de lite om sikkerhetsrisikoen dette kan medføre.

De farlige fire

Undersøkelsen deler de farlige personene inn i disse fire gruppene:

Annonse

1. Sikkerhetsslappfisker – Den gruppen som omfatter de fleste ansatte i bedriften. Det er medarbeidere med begrensede kunnskaper om sikkerhet som sammen med familien bruker jobbens bærbare maskin som om den var privat.
2. Teknofriker – Medarbeidere som kommer på jobb med en hel armada av tekniske duppeditter som kobles til PC-en, alt fra avanserte mobiltelefoner til USB-minner og MP3-spillere.
3. Okkupanter – Medarbeidere som forsyner seg av og bruker bedriftens IT-ressurser etter eget forgodtbefinnende, for eksempel lagrer musikkfiler på serveren eller spiller nettverksspill over bedriftens nettverk.
4. Sabotører – En svært liten gruppe ansatte som bevisst trenger seg inn i systemer de ikke egentlig har adgang til eller som med hensikt smitter nettverket av personlige årsaker.

51 prosent av de spurte kobler MP3-spillere, USB-minner, digitalkameraer, mobiltelefoner eller PDA-er til jobbmaskinen. Dette kan gjøre det vanskelig for IT-avdelingen å kontrollere hva slags programvare som slipper inn i bedriftens nettverk.

Kilder:
Pressemelding fra McAffee
icmresearch.co.uk

Annonse
Annonse