Annonse


Dreper mygg med WiFi

AmiBios myggmagneter sender ut en menneskelignende duft som tiltrekker seg blodsugende innsekter. Disse magnetene drives av en kombinasjon av 10-liters propantanker og 12-Volts elektrisitet, og har en tiltrekningsrekkevidde på rett under 100 meter. Når dyrene lokkes nærme nok, suges de inn med en slags støvsuger og holder myggen fanget til de kreperer av dehydrering.

Magnetnett

Nå jobber AmiBio med å koble store nettverk av slike magneter opp mot en styringssentral ved hjelp av den trådløse nettstandarden 802.11b. Her er det meningen at data om luftkvalitet, fuktighet, vind og forurensingen skal innsamles kontinuerlig, og benyttes for å fjernstyre magnetsystemet mer effektivt.

På golfbaner, for eksempel, der myggmagneter ofte blir brukt, kan nettverket av magneter automatisk skrus av når det begynner å regne, eller man kan sørge for å skru av sørvendte magneter når det er nordavind og man ønsker å la myggen blåse forbi.

Skal bekjempe malaria

Neste år skal teknologien testes ut på en flyktningeleir i sørøstlige Thailand, ved grensen til Comodia. Av de 5,000 flyktningene i Trat-leiren dør nemlig 5-600 hvert år av malaria, og det FN-støttete myggmagnetprosjektet kan forhåpentligvis redusere disse utbruddene ved å holde myggen unna.

Kilde:
CNet News.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse