Blogger

Annonse


– Bloggere er journalister

BloggerDermed er det slutt på at medarbeidere i den såkalte «offisielle» pressen skal ha en særstilling når det gjelder pressekonferanser, invitasjoner og tilgang på skriftlig informasjon fra myndighetene.

Gjøres ansvarlig

Foranledningen er sørsmålet om bloggen Fire Up kan klassifiseres som presse. Kommisjonen svarer et ubetinget ja på dette.

Samtidig ansvarliggjør dokumentet fra FEC bloggere på samme måte som journalister i New York Times og Washington Post.

Uklart i Norge

Et betyr i praksis at injurier framsatt av en privat blogger i rettslig forstand kan tillegges like stor vekt som en feilaktig påstand i en stor avis.

I Norge er reglene fortsatt uklare på dette området. Men både Redaktørforeningen og Norsk Journalistlag arbeider med nye regler når det gjelder redaktøransvar på nettet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse