Jon Fredrik Baksaas

Annonse


Telenor blir fet på mobil

Jon Fredrik BaksaasTelenors mobilvirksomhet bidro sterkt til at konsernet leverte tall for tredje kvartal som slår alle analytikernes forventninger.

Antall mobilabonnement i selskaper hvor Telenor har eierandeler økte i tredje kvartal med 7,4 millioner til totalt 74,5 millioner. I Norge holder Telenor sin markedsandel stabil med 56 prosent av det totale antall mobilabonnenter her i landet.

Tallene konsernsjef Jon Fredrik Baksaas kunne legge fram torsdag ble først godt mottatt i markedet og løftet umiddelbart Telenors aksjeverdier på Oslo Børs. Allerede etter en halv times handel lå Telenor-aksjene 2,55 prosent i pluss. Men utover dagen falt kursen på en børs hvor også svært mange andre selskaper befant seg på minussiden torsdag.

Høyere inntekter

Telenors driftsinntekter økte i tredje kvartal med 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, til 17,6 milliarder kroner. Driftsresultatet ble 3,5 milliarder kroner, en økning på mer enn en halv milliard fra fjorårets tredje kvartal.Resultat før skatt og minoritetsinteresser økte med 27 prosent sammenlignet med tredje kvartal året før, til 3,8 milliarder kroner.

Annonse


– Det har vært et sterkt kvartal med stabil eller bedret markedsposisjon for alle mobilvirksomhetene. Det gir en god plattform for kvartalet vi nå er i gang med, sa Baksaas.

Blant faktorene som konserndirektør Trond Westlie pekte på som årsaker til de sterke tallene er sterk vekst i det ukrainske mobilselskapet Kyivstar i Ukraina.

Han pekte også på Telenor Mobil og på Digi i Malaysia. Dessuten har lavere kostnader i andre deler av virksomheten bidratt.Kyivstar har gitt Telenor hodepine i forbindelse med striden med medeieren, den russiske Alfagruppen. Men økonomisk bidrar det ukrainske selskapet svært positivt. Antall abonnementer er doblet siden tredje kvartal i fjor, og Kyivstar bidrar snart like mye til resultatet som den norske mobilvirksomheten.

Nedbemanning

For første gang har Telenor flere ansatte i utlandet enn i Norge. Internasjonalt har konsernet 12.400 ansatte, mens det i Norge jobber 11.000 i Telenor. Og antall årsverk i Norge skal fortsatt ned, først og fremst på grunn av at stadig flere slutter med fasttelefon.

I divisjonen Fixed-Norge, som rommer blant annet fastlinjevirksomheten, ble driftsinntektene redusert med 3,1 prosent i kvartalet. Antall fastlinje-abonnementer ble redusert med 53.000 i løpet av kvartalet. Samtidig fortsetter trenden med at vi går over til bredbånd. Antall ASDL-abonnement økte med 29.000 til 444.000 i løpet av tredje kvartal.

Telenor forventer at den sterke veksten i antall ASDL-abonnement vil fortsette. Men det kompenserer ikke fullt ut for forventede lavere inntekter fra den øvrige delen av fastlinjevirksomheten. Baksaas sa at Telenor derfor vil fortsette arbeidet med kostnadsreduksjoner og forbedringer i hele virksomheten.

Så langt i år er antall årsverk i Norge redusert med 400, og trolig vil reduksjonen for året være på 700 ved årsskiftet. Målet er å redusere kostnadene i Fixed med 1,5 milliarder kroner fra 2007 sammenlignet med 2004.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse