Dommer

Annonse


16 000 i bot for én piratfilm

Dommer80 dagbøter på 200 svenske kroner er straffen som idømmes mannen for å ha tilgjengeliggjort en opphavsrettsbeskyttet spillefilm uten tillatelse på fildelingsnettverket Direct Connect.

Svenske Antipiratbyrån, som sto bak anmeldelsen, er godt fornøyd med resultatet.

– Dette er et bra første skritt. Nå vet vi hva straffen er for å ha delt ut en film, sier Henrik Pontén, sjefsjurist i Antipiratbyrån.

Åpner for fengselstraff

traffen regnes som relativt streng, siden mannen ble dømt for å ha delt ut én film (Hip Hop Hora), én gang (17. desember 2004), uten økonomisk gevinst. Det viktigste bevismaterialet var skjermbilder lagt frem av aktoratet.

Annonse


Dermed er lista lagt ganske lavt for hva som er påkrevd for å bevise fildeling, og dommen kan tolkes dithen at opptil to års fengselstraff kan være aktuelt hvis man blir dømt for å ha delt ut et større antall filmer.

– Må gå mot enkeltpersoner

– Dette er en ordentlig straff. Slik lovverket ser ut i dag må vi gå til sak mot enkelte fildelere. Men ansvaret burde egentlig ligge høyere oppe, hos nettoperatørene, sier Pontén.

28-åringen har foreløpig ikke tatt stilling til om han vil anke dommen.

Kilde:
Computer Sweden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse