Skole-PC

Annonse


Mindre IT i skolen

Skole-PCIfølge rapporten ITU Monitor 2005 bruker i overkant av 70 prosent av elever på 7. og 9. trinn datamaskin mindre enn en time i uken. Tid brukt foran dataskjermen har dermed ikke økt i løpet av de siste to årene.

Stagnasjon

Det er med andre ord en stagnasjon og på enkelte områder en tilbakegang i grunnskolen som begrenser og hindrer elevenes kompetanseutvikling i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, opplyser seksjonssjef Morten Søby ved Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Rapporten viser at grunnskolen per i dag ikke er i stand til å oppfylle kravene i den nye læreplanen, som har virketid fra neste høst. Digital kompetanse er en av de fem basisferdighetene i læreplanen.

Bedre på videregående

Når det gjelder databruk på videregående nivå kan imidlertid rapporten vise til en positiv framgang. I 2003 sa 53 prosent av elevene på videregående at de brukte datamaskin mindre enn en time i uken på skolen, mens det i årets undersøkelse er 27 prosent som sier det samme. Antall elever på videregående som bruker datamaskin 13 timer eller mer på skolen var i 2003 på 7 prosent, mens den nå er på 22 prosent.

Studien ITU Monitor ble første gang gjennomført i 2003, og gjentas hvert annet år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse