ill: Per Ervland

Annonse


Sjekk hva sjefen tjener

ill: Per Ervland

Skattelistene for inntektsåret 2004 legges ut fredag 7. oktober klokken tre om natten. Og i høst blir det slik den borgerlige regjeringen ønsket, et høyst begrenset innsyn for offentligheten.

Fjernes etter 3 uker

Listene får bare ligge ute på Skatteetatens hjemmesider, www.skatteetaten.no, i tre uker. Grunnen til det er at regelverket ble skjerpet i 2004.Ifølge Stavanger Aftenblad vil både Ap og SV gjeninnføre offentlighet rundt skattelistene. Det er imidlertid usikkert hva Sp går inn for.

– Frihet under ansvar

Aps skattepolitiske talsmann, Tore Nordtun, understreker overfor avisen at fullt innsyn i skattelistene handler om tillit til hele skattesystemet. Han sier det handler om frihet under ansvar når det gjelder pressens bruk av listene, men at det ikke må herske tvil om offentlighetens rett til innsyn.

Annonse


– Vi støttet innstramningen i fjor og ser ikke noe poeng i å lage kjendiseri ut av skattelistene, sier nestleder i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, til avisen.

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils E. Øy, går inn for at ligningstallene skal være offentlige. Han hilser en rødgrønn lovendring velkommen.

Advarer mot nettpublisering

Datatilsynet har i en høringsuttalelse advart mot å tro at listene ikke vil bli brukt utover perioden på tre uker dersom de blir publiserte på internett. Du finner skattelistene på Skatteetaten.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse