Redningsselskapet

Annonse


Anmeldt for e-postsnoking

RedningsselskapetDatatilsynet anmeldte mandag Redningsselskapet ved generalsekretær Monica Kristensen Solås til politiet for brudd på personopplysningsloven etter et tilsyn 24. august i år.

Ifølge Datatilsynet har ledelsen i Redningsselskapet blant annet søkt i e-posten til flere medarbeidere, uten å ha vurdert tilstrekkelig om innholdet var virksomhetsrelatert eller av privat karakter.

Det ble også søkt gjennom e-post som de berørte ansatte hadde slettet, og sikkerhetskopier av e-post. Videre ble det ifølge Datatilsynet gjort søk i e-post som var sendt til og fra de tillitsvalgte.

I tillegg til å bryte personopplysningsloven har Redningsselskapets ledelse også opptrådt i strid med interne retningslinjer og rutiner, mener Datatilsynet.

Annonse


Datatilsynet har også varslet flere pålegg i forbindelse med bruk av datasystemet og sletting av sikkerhetskopier.

Redningsselskapet har frist til 15. oktober på å komme med eventuelle innvendinger.

Overrasket

Redningsselskapet er uansett overrasket over Datatilsynets vurderinger i saken.

– Vi har i hele prosessen støttet oss på råd og anbefalinger fra fagjurister, og vi er derfor overrasket over Datatilsynets foreløpige konklusjoner.

Redningsselskapet har hele tiden lagt vekt på å forholde seg til gjeldende lover og regler, og har handlet i god tro. Vi understreker at saken fortsatt er til behandling, og vi er i løpende dialog med Datatilsynet, sier president Magnus Stangeland i Redningsselskapet.Kristensen Solås ble sykmeldt 29. september. Sentralstyret vil 6. oktober oppnevne fungerende generalsekretær som skal ha ansvar for den videre oppfølgingen med Datatilsynet.KonflikterDet har vært en rekke personalkonflikter i Redningsselskapet siden nåværende generalsekretær Kristensen Solås begynte. Flere ansatte har sluttet eller er sagt opp etter at de er beskyldt for illojalitet. Ledelsen har leid et firma til å gå gjennom 37.000 e-poster som er sendt fra eller til ansatt, og innholdet i e-postene er brukt i personalkonfliktene.

Blant personalsakene som har vakt stor oppsikt er forflytningen av skipperen på redningsskøyta «Erik Bye», Knut Charles Olsen. Han ble flyttet til en mindre redningsskøyte, noe som ble sett i sammenheng med at han hadde videreformidlet en e-post med bilde av en katt som gjorde fra seg på en avisartikkel om Kristensen Solås.

Anmeldelser sjelden

Avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i Datatilsynet sier til NTB at det gjennomføres cirka 150 tilsyn årlig. Et par tilfeller er blitt anmeldt årlig.

– Dette er et stadig økende problem. Vi får stadig henvendelser fra arbeidstakere om arbeidsgivers gjennomgang av e-post. Her er det viktig å trekke opp grenselinjer. Vi håper at denne saken kan bidra til en klarere grenseoppgang, sier Aanensen.

Han sier at det er vanskelig å sette opp helt firkantede regler for hva som er tillatt og ikke tillatt. Men når det gjelder privat e-post er reglene helt klare:Privat er privat

– Kommer arbeidsgiver over privat e-post skal den ikke leses. Privat e-post er og blir privat, fastslår Aanensen.

Når det gjelder e-post for øvrig avhenger arbeidsgivers adgang til å se den av hvilke spilleregler som er trukket opp i bedriften.

– Har arbeidsgiver gitt beskjed om at det er legitime grunner til at han må gå inn og se posten kan det være lovlig. Men dette må være klart kommunisert slik at den ansatte kan innrette sin e-post ut fra de reglene som gjelder i bedriften, sier Aanensen, som påpeker at den ansatte kanskje opptrer på en annen måte når han føler han er i et privat rom enn overfor arbeidsgiver.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse