Internett e-post verden

Annonse


Webmail med 30GB kommer

Internett e-post verden30gigs skal være et tilbud til webmastere og andre storbrukere. Tjenesten skal være gratis, og det er allerde varslet at lagringskapasiteten på sikt kan bli oppgradert helt opp til 100 GB.

Invitation Only

Foreløpig er tjenesten ute i beta, med et lignende system som Google bruker for sin Gmail. Det betyr at du bare får tilgang til e-postkonto gjennom en invitasjon.

I tillegg til lagringsplassen, tilbys det GD2-signatur, som gir deg beskyttelse mot spam-roboter. Du vil også kunne sende e-post med fritt valgt avsenderadresse.

Skeptiske bloggere

Bloggere på internett er skeptiske til den nye webmail-tjenesten. Flere har påpekt at det gis mistenkelig lite informasjon om selskapets personvernpolicy og betingelser. De fleste andre tiøbydere som har lansert lignende tilbud, har dessuten ikke vart lenge i markedet.

Kilde:
Neowin

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse