eDonkey

Annonse


eDonkey, BearShare og WinMX stengt

eDonkeyStengingen skjer etter at film- og platebransjen fikk medhold i amerikansk Høyesterett om at virksomheten til fildelingsnettverkene er ulovlig.

Bare WinMX nede

Stengingen betyr imidlertid ikke at det nå blir umulig å uveksle filer gjennom nerttverkene. DivX-filmer, MP3-filer, spill og programvare som allerede er sendt ut på nettet, vil fortsatt være tilgjengelig.

I skrivende stund ser det amerikanske nettstedet til WinMx ut til å være stengt, mens den britiske utgaven fortsatt er oppe. Både eDonkey og BearShare ser ut til å fungere som normalt.

Dømt til å tape

eDonkeys kontor i New York er imidlertid stengt, og telefonnummeret deres er nå ute av drift. I tillegg til de tre nevnte nettverkene skal flere fildelingsnettverk ha fått lignende brev fra underholdningsbransjens advokater.

Annonse


Innholdet i disse brevene er av en slik karakter at mottakeren får valget mellom å stenge eller en langvarig og dyr rettssak de etter Høyesteretts kjennelse nærmest er dømt til å tape.

De fleste velger da trolig å stenge dørene. men det betyr neppe at fildelingen som sådan slutter å skape hodepine for film-, musikk-, spill- og programvareindustrien.

Kilde:
Yahoo/Reuters

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse