Google Scholar

Annonse


Forfattere saksøker Google

Google ScholarI tråd med Googles plan om å gjøre all verdens informasjon søkbar og tilgjengelig, har firmaet inngått avtale med fire av USAs største biblioteker om å gjøre innholdet deres tilgjengelig på nett.

Redusert prosjekt

Nå er planene redusert til å gjelde de verkene som ikke er beskyttet av opphavsrettslovgivning, etter varsel om rettssak fra den amerikanske forfatterforeningen. Google sier også at man ikke vil legge ut fullstendige tekster, men bare utdrag, noe som igjen vil stimulere salg av de aktuelle tekstene.

Forfatterforeningene mener dette ikke er nok. Blant annet påpeker de at når forfatterne må si fra selv for at ikke bøkene deres skal bli lagt ut på nettet, er det opphavsrettshaver som må ta ansvar for å beskytte eget innhold. Forfatterforeningene mener ansvaret for å sørge for avklarte rettigheter før bruk, må ligge hos Google.

Kilde:
Reuters

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse