Lege

Annonse


Bytt fastlege på nett

Legewww.trygdeetaten.no/MinFastlege kan man se hvilken fastlege man har, finne adressen og telefonnummeret til legen, se hvilke andre fastleger man kan bytte til og bytte fastlege for seg selv og sine barn.

Man kan også melde seg inn eller ut av fastlegeordningen, opplyser Trygdeetaten.

– Vi lanserer MinFastlege for at folk på en enkel og grei måte skal kunne ordne sitt forhold til fastlegen, sier trygdedirektør Nanna Stender.

Rundt 40.000 bytter fastlege hver måned ifølge Trygdeetaten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse