Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Varsler billigere ringing

Post- og Teletilsynet (PT) krever at termineringsprisene på mobil settes ned fra 1. november.

Post og teletilsynet
PT har utpekt Telenor, Netcom, Tele2 og Teletopia som selskaper med sterk markedsstilling, og fattet vedtak om pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i mobilnett.

Både Telenor og Netcom blir nå pålagt å senke termineringsprisene, altså den prisen selskapene tar for å motta samtaler fra kunder i et annet telenett enn sitt eget, betydelig i løpet av 2005-2006.

Forventer priskutt

Totalt vil vedtaket gi grunnlag for besparelser for forbrukerne på over 400 millioner kroner årlig (eks. mva).

– Med denne reguleringen vil Norge fortsatt ha noen av de laveste mobiltermineringsprisene i Europa. Jeg forventer at både fastnett- og mobiloperatører reduserer sine sluttbrukerpriser som en følge av de vedtatte prisreduksjonene, sier direktør Willy Jensen i en pressemelding fra PT.

PT forventer at den eksisterende prisforskjellen mellom selskapene samtidig blir mindre, fordi NetCom pålegges en større reduksjon enn Telenor.

PT sier de regner med at den største besparelsen bør komme fastnettkundene til gode, da mesteparten av mobiltermineringstrafikken kommer fra fastnett.

Kilde:
Post- og Teletilsynet

Stikkord: Mobil