Internet2.org

Annonse


Musikk og film med i Internet2

Internet2.orgProsjektet, som kaller seg Internet2, består av mer enn 200 universiteter, en rekke lands regjeringer og private selskaper.

Har lært av feil

Platebransjeorganisasjonen RIAA og filmbransjeorganisasjonen MPAA har nå meldt seg inn i prosjektet. De vil tydeligvis unngå at utviklingen kommer som en overraskelse på dem, slik «Internet1» og fildelingen gjorde.

– Begge de ledende industriorganene planlegger å samarbeide med Internet2-miljøet for å å undersøke mulighetene for nyskapende innholdsdistribusjon og kopisikringsteknologier, samt studere kommende trender innen høyhastighetsnettverk med tanke på framtidige forretningsmodeller, heter det i en felles pressemeldingfra de to organisasjonene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse