overvåkingskamera

Annonse


Arbeidsgiveren ser deg

overvåkingskameraNå lanseres MAS (Monitoring and Audit System) i Norge gjennom selskapene 3ami og Expect More.

«Uproduktiv e-post»

I følge selskapene setter programvaren arbeidsgivere i stand til å avsløre alt fra tyveri av konfidensielle datafiler til nedlasting av MP3-filer, porno og såkalt «uproduktiv bruk av e-post».

Så lenge kontrollen foregår i arbeidstiden og på maskiner som arbeidsgiveren eier eller disponerer på annet vis, setter loven få begrensinger på hva som kan kontrolleres.

Full lovlig

E-post og Messenger-meldinger av åpenbart privat karakter har arbeidsgiver imidlertid ikke anledning til å lese. Men det er fullt lovlig å kontrollere om slik privat bruk foregår, uten å sjekke innholdet.

Annonse


Kan for eksempel en e-post sies å ha et jobbrelatert innhold, har arbeidsgiveren rett til å lese den.

Ser etter griseprat

I MAS-systemet finnes det en funksjon som leter etter rasistisk, ærekrenkende, mannsjåvinistisk eller fornærmende språk.

Arbeidsgiveren plikter å opplyse sine ansatte om at slik programvare er installert.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse