overvåkingskamera

Annonse


Tjener fett på terrorfrykt

overvåkingskameraFjoråret var et rekordår for bransjen da det ble solgt og installert alarm- og overvåkingsutstyr for omkring 300 millioner kroner. Spesielt går salget av kameraovervåkingsutstyr unna, skriver Aftenposten.

Billigere utstyr

– I løpet av en treårsperiode har omsetningstallene gått opp over 50 prosent. I tillegg er utstyret blitt billigere og mer tilgjengelig. Derfor regner vi med at tallene på ferdiginstallert utstyr har gått opp med nærmere 100 prosent, sier Einar Bråthen. Han er fagsjef for IKT i bransjeorganisasjonen NELFO. De organiserer 1.300 medlemsbedrifter innen elektro- og IT-bransjen.

Styrker vaktholdet

Terrortrusselen har forsterket kravet til overvåking og vakthold. Blant annet har nye krav til sikkerhet ved norske havner vært med på å dra opp omsetningen for sikkerhetsselskapene.I tillegg har mange bedrifter fattet interesse for å overvåke sine egne ansatte. Dessuten har svindel fra organiserte kriminelle bander ført til at flere butikker velger å styrke vaktholdet og overvåkingen.

Inge overskt

Det finnes ingen oversikt over antall overvåkingskameraer som er i bruk. Fra 1. juli 2002 ble det ulovlig å ta i bruk kameraovervåking uten å melde fra til Datatilsynet. Mange installerer utstyr uten å melde fra, mens bedrifter som gir beskjed, bare trenger å sende inn én melding uansett hvor mange kameraer de plasserer ut.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse