Bredbåndstrøbbel penger

Annonse


Vil ha norsk bredbåndsfond

Bredbåndstrøbbel pengerEn undersøkelse foretatt av NEXIA International viser at det er i byene bredbånd er rimelig godt utbygd. I utkantkommunene er elevene i grunnskolen mange steder helt avskåret fra å kunne benytte bredbånd.

– Det legger forholdene til rette for et varig klasseskille avhengig av hvor du bor i landet. Ekstra galt blir det når man vet at det nettopp er i utkantene behovet for bredbånd er størst, skriver IKT-Norge i en kommentar til undersøkelsen.

Tror ikke ppåp markedet

Organisasjonen kritiserer regjeringen for dens tro på markedet som fundament for bredbåndutbygging. I de deler av landet der slik utbygging er lønnsom for utbyggeren vil vi få dekning, men markedet vil ikke dekke utkant-Norges behov for bredbånd, mener IKT-Norge.

Interesseorganisasjonen viser til Sverige som et foregangsland. Der har man satset på fiberoptisk kabel i stedet for gamle kobberkabler som man fortsatt benytter her i landet.

Annonse


På kort sikt har statskassa sluppet billig fra det ved at regjeringen ikke har satset på fremtidens teknologi, men etter hvert vil Norge stå overfor helt andre utfordringer, mener IKT-Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse