Bredbåndstrøbbel penger

Annonse


Vil ha norsk bredbåndsfond

Bredbåndstrøbbel pengerEn undersøkelse foretatt av NEXIA International viser at det er i byene bredbånd er rimelig godt utbygd. I utkantkommunene er elevene i grunnskolen mange steder helt avskåret fra å kunne benytte bredbånd.

– Det legger forholdene til rette for et varig klasseskille avhengig av hvor du bor i landet. Ekstra galt blir det når man vet at det nettopp er i utkantene behovet for bredbånd er størst, skriver IKT-Norge i en kommentar til undersøkelsen.

Tror ikke ppåp markedet

Organisasjonen kritiserer regjeringen for dens tro på markedet som fundament for bredbåndutbygging. I de deler av landet der slik utbygging er lønnsom for utbyggeren vil vi få dekning, men markedet vil ikke dekke utkant-Norges behov for bredbånd, mener IKT-Norge.

Interesseorganisasjonen viser til Sverige som et foregangsland. Der har man satset på fiberoptisk kabel i stedet for gamle kobberkabler som man fortsatt benytter her i landet.

På kort sikt har statskassa sluppet billig fra det ved at regjeringen ikke har satset på fremtidens teknologi, men etter hvert vil Norge stå overfor helt andre utfordringer, mener IKT-Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse