iTunes Music Store

Annonse


Enklere nettmusikk i EU

iTunes Music StoreMens delstatene i USA naturlig nok har felles avtaleverk for artister, plateselskaper og rettighetshavere, sliter Europa med hele 16 forskjellige lisensinstanser.

Villnis

Dette vil EU nå ha en slutt på. Nå foreslår Europakommisjonen, EUs lovgivende organ, at det innføres et felles system i hele EU og EØS-området. Det inkluderer med andre ord også Norge, som på nasjonalt plan har et villnis av avtaler og systemer.

Samtidig truer kommisjonen med å saksøke de enkelte landenes musikkindustri om de fortsetter med nasjonale avtaleverk.

Nett øker utvalget

Hensikten med det hele er å gjøre det enklere å selge musikk som nedlastbare filer via nettet. I USA brukte folk i fjor 1,6 milliarder kroner på nettmusikk. Mens europeerne bare brukte 214 millioner kroner.

Annonse


Alt dette er imidlertid bare småpenger i forhold til inntektene på tradisjonelt CD-salg. Men EU håper at mer av musikksalget vil komme over på nettet etter hvert. Dette øker utvalget og senker prisene for forbrukerne, mener kommisjonen.

Kilde:BBC

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse