xxx

Annonse


Bush vil ikke ha «.xxx»

xxxDomenet «.xxx» ble i juni godkjent av Internett-organet ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), og i løpet av dagen ventes det at selskapet ICM får tillatelse til å ta domenet i bruk.

6000 protestbrev

Dette liker Bush-administrasjonen og deres støttespillere på den kristne høyresiden dårlig. Det amerikanske handelsdepartementet påstår at de har mottatt 6000 brev som uttrykker bekymring over det nye domeneområdet.

Opprinnelig var «.xxx» ment som et tiltak mot porno. Tanken var at alle sex-nettsteder skulle samles under en paraply, slik at de ble lettere å sperre ute fra resten av nettet. Og som en utilsiktet bivirkning lettere å finne for de som er interessert i slikt..

Støtte fra utlandet

Bush-regjeringen mener imidlertid at et eget domenenavn for porno bidrar til å legitimere pornobransjen. Flere andre regjeringer har gitt uttrykk for det samme, de fleste av dem i det katolske Sør-Amerika.

Annonse


Saken har større dimensjoner enn debatten om sex på nettet. Om Bush-administrasjonen og deres internasjonale støttespillere i denne saken får gjennomslag for å stoppe «.xxx», kan det bety at den private organisasjonen ICANNs makt blir svekket.

Blant de som har uttrykt interesse for å overta ICANNs rolle som godkjennings- og kontrollorgan for Internett er FN.

Kilder:
News.com
The Inquirer

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse