Hopp til navigasjon Hopp til innhold

MP3-loven til Brussel

Stortinget gikk for en utvannet variant av den såkalte MP3-loven. Men nå kan EU sette foten ned.

Til høsten – for politikerne forhåpentligvis i god tid etter valget – skal EUs overvåkingsorgan ESA vurdere om Stortingets vedtak er i samsvar med EUs regler.

Lang prosess

Det er muligens tvilsomt om EU vil godta at norsk lov tillater overføring av materiale på kopibeskyttede CD- og DVD-plater til andre formater som MP3 og DivX.

Det er imidlertid en lang prosess før Stortinget får vite om vedtaket deres er lovlig i henhold til EØS-avtalen eller ikke.

Tidligst i 2006

OM ESA kommer fram til at vedtaket ikke holder, kan saken komme opp for EFTA-domstolen. I så fall vil en avgjørelse tidligst foreligge høsten 2006, mens det er mer sannsynlig at saken blir berammet først til 2007.

Loven, slik den endelig ble vedtatt i Stortinget i begynnelsen av juni i år, tillater overføring av kopibeskyttetede plater til andre formater. Men den forbyr fortsatt både opp- og nedlasting av piratkopiert materiale.

Kilde:
Aftenposten

Stikkord: fildeling, mp3