Nettsted stengt

Annonse


Cyberkrig mot terrorister

Nettsted stengtEtter de siste ukenes terroraksjoner går Storbritannia gjennom sin antiterrorlovgivning med lys og lykte. I den forbindelse har den britiske politiforeningen levert inn sine ønsker.

Terrorister, pedofile og ekstremister

Ett av ønskene er at man tar i bruk langt sterkere virkemidler mot de som via internett ”forbereder, oppmuntrer til eller muliggjør terrorisme”.

Politiforeningen vil ikke si eksakt hva dette innebærer, men legger ikke skjul på at cybervirkemidlene også kan bli nyttige mot pedofile og hjemlige ekstremister.

Vil ha internasjonal myndighet

Sikkerhetsstyrkene har allerede myndighet til å ta seg at nettsteder innenfor Storbritannia. Politiforeningen ønsker seg derfor myndighet til å angripe sider som fremmer terrorisme, uansett hvilket land de befinner seg i.

Annonse


I henhold til forslaget skal det også bli straffbart å nekte å oppgi kodenøkler.

Protester ventes

Det er ventet sterke protester mot lovforslaget, og bransjefolk tviler på at politiet vil få sine ønsker oppfylt i dette tilfellet.

Kilde: The Register

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse