Musikk på nettet (MP3)

Annonse


MP3 er ti år i dag

Musikk på nettet (MP3)For nesten tjue år siden startet Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen sitt forskningsprosjekt på komprimering av lyd med høy kvalitet og lav bitrate. Men det tok sin tid før formatet ble klart og navnet satt.

Mailen som startet det

14. juli 1995 var imidlertid alt spikret og formatet er det mest populære musikkformatet på nettet. I tillegg har MP3 blitt et eget begrep (les: MP3-loven). Her kan du lese mailen der det ble avgjort at MP3 skulle bli navnet.

Date: Fri, 14 Jul 1995 12:29:49 +0200

Subject: Layer3 file extension: .mp3Hi all,

Annonse


this is the overwhelming result of our poll: everyone voted for .mp3 as extension for ISO MPEG Audio Layer 3! As a consequence, everyone please mind that for WWW pages, shareware, demos, and so on, the .bit extension is not to be used anymore. There is a reason for that, believe me 🙂

Juergen Zeller

Nå blir det spennende å se hvor lenge formatet kommer til å leve før det blir erstattet med et nytt og bedre format.

Kilde: AfterDawn
Kilde: About.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse