iTunes Music Store

Annonse


Lovlig nedlasting øker

iTunes Music StoreAmerikanerne har lastet ned(og betalt for) 158 millioner sanger hittil i år, sammenlignet med 55 millioner på samme tid i fjor. Samtidig falt cd-salget med sju prosent. Det betyr at nedlasting av enkeltsanger nå står for seks prosent av det totale amerikanske musikksalget.

Skyldes bedre tjenester

Bransjefolk mener økningen i lovlig nedlasting skyldes opprettelsen av nye tjenester, og ser at særlig iTunes er populær blant folk som laster ned til iPodene sine.

Også stort i Storbritannia

Også i Storbritannia er det mange lovlydige nedlastere: Hittil i 2005 er 10 millioner sanger lastet ned lovelig, det dobbelte av hele 2004.Likevel fortsetter musikkbransjen å forfølge de som laster ned ulovlig. Både i Europa og USA er det stadig rettstvister rundt dette temaet.

Kilde: CBC Arts

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse