Internett-kart

Annonse


Åpenhet gir terror-risk

Internett-kart– Det kan synes som om det er en viss naivitet ute og går. Det er jo kjent at terroraktører bruker internett aktivt for å hente informasjon om mulige mål for anslag, sier rådgiver Bjørnar Davidsen i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) til TV 2 Nettavisen.

– Grunn til bekymring

Davidsen mener flere aktører bør ta til seg hans utspill, selv om de ikke nødvendigvis er omfattet av sikkerhetsloven. NSM er spesielt bekymret for at krisehåndteringsplaner og beredskapsplaner, samt detaljerte opplysninger om bygningsmasse, tekniske løsninger og liknende ofte ligger åpent tilgjengelig på nettet.

Kriminelle og terrorister

For eksempel ble detaljerte tegninger av gassbehandlingsanlegget på Melkøya lagt ut på nettet for en tid siden. Melkøya-anlegget blir et nøkkelanlegg i Snøhvit-prosjektet, og her var det offentliggjort detaljer som plassering av gassinntak, kontrollsenter, strømaggregat og lignende, informasjon som ville gjort anlegget svært sårbart for fiendtligsinnede.

Også i NOKAS-ranet og våpentyveriet på Jørstadmoen er det kjent av gjerningsmennene blant annet har brukt internett for å hente inn informasjon.

Annonse


Ønsker økt bevissthet

Davidsen sier at NSM er innforstått med at åpenhet er en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn. Han ønsker likevel å skape en økt bevissthet rundt nødvendigheten av spredning av informasjon.

NSM er underlagt Forsvarsdepartementet og arbeider med å gjøre samfunnet mer motstandsdyktig mot sabotasje, spionasje og terror, både i sivil og militær sektor.

Kilde: TV2 Nettavisen

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse