Chess

Annonse


Chess-kjøper tenker seg om

ChessFør de siste papirene undertegnes vil det svensk-finske selskapet gjennomgå regnskaper og annen selskapsinformasjon hos Chess. Det vil også ha betydning om norske konkurransemyndigheter har innvendinger mot kjøpet.

– En milliard

Ryktene om oppkjøp av Chess har versert et par uker, og tirsdag meldte det svenske nyhetsbrevet Telekom Online at TeliaSonera var kjøper og at prisen ville være rundt 2 milliarder svenske kroner, eller om lag 1,8 milliarder norske kroner.

Onsdag ettermiddag gikk Chess-sjef og største aksjonær i selskapet, Idar Vollvik, ut og bekreftet kjøpet. Han sa til lokalfjernsynskanalen BTV at han vil tjene mellom 800 millioner og 1 milliard kroner på salget.

Forbehold

Kjøperne, TeliaSonera, eier fra før norske NetCom. Med et oppkjøp av Chess, som er det tredje største norske mobilselskapet, vil det svensk-finske selskapet få en dominerende stilling på det norske markedet. Dette er et forhold Konkurransetilsynet vil se på og eventuelt reagere på.

Annonse


I TeliaSoneras informasjonsavdeling får NTB opplyst at blant annet konkurransemyndighetenes vurderinger vil ha betydning for en endelig avtale.

God pris

TeliaSonera bekrefter at den totale prisen for Chess er 2,16 milliarder svenske kroner eller 1,8 milliarder i norsk valuta. Selskapet har fått aksept fra eierne av 90 prosent av Chess-aksjene, og dersom handelen går i orden får også de gjenstående aksjonærene det samme tilbudet, melder selskapet.

Idar Vollvik eier om lag 37 prosent av Chess. Han vil få en enestående avkastning på kapital og innsats i selskapet siden starten for bare tre år siden.

Eventyrlig vekst

Vollvik kjøpet selskapet da det hadde 1.000 abonnenter våren 2002. Prisen var den gang 4 millioner kroner. Han har i intervjuer sagt at han kom inn i markedet på et meget gunstig tidspunkt. Selskapet utviklet seg i rekordfart.

Flere større investorer kom inn, men høsten 2003 kjøpte Vollvik og partneren Svein Johnsen ut de fleste andre eierne. Året etter, i desember 2004, kjøpte Chess mobilselskapet Sense av Reitangruppen for 525 millioner kroner.

Etter kjøpet ble verdien av Chess anslått til 800 millioner kroner, mens det nå selges for godt over det dobbelte.

– Godt fornøyd

Foruten Vollvik er det Svein Johnsen, styreformann i selskapet, og Reitan-familien som sitter med de største aksjepostene. Reitangruppen eier 11,8 prosent av aksjene i Chess, og selskapet kan bokføre en gevinst på 110 millioner kroner etter salget av aksjeposten.

– Vi er veldig godt fornøyd både med prisen og med hvem som kjøper selskapet, sier Reitangruppens finansdirektør Kjell Magnus Reitan til NTB.

Han regner ikke med at Konkurransetilsynet vil ha noen innvendinger mot TeliaSoneras kjøp av Chess.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor Konkurransetilsynet ikke skal kunne godta oppkjøpet. Dette burde være en formalitet, sier Reitan.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse