Annonse


Fjernleser målerstand

Energiselskapet har gjort en avtale med Telenor-selskapet Cinclus om å innføre automatisk måleravlesning hos strømkundene.

Går via mobil

Telenor Cinclus har i to år arbeidet med å utvikle mobilteknologien slik at den kan benyttes til automatisk avlesning av strømforbruket hos energiselskapenes kunder.

Samtidig blir det samlet inn ytterligere data om strømforbruket i husstandene.

Leser hver time

I dag ber nettleverandøren kunden om å lese av strømmen fire til seks ganger i året. Det nye teknologien leser automatisk strømforbruket hver time døgnet gjennom.

Det gir strømleverandøren informasjon som kan benyttes til å lage prismodeller som er i overensstemmelse med etterspørselen.Samtidig vil det hindre at noen leser av måleren feil slik at det blir oppgitt for høye forbrukstall når prisene er lave og for lave forbrukstall når prisene er høye.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse