IP-telefoni

Annonse


Fornøyde IP-telefonister

IP-telefoniDet norske Post- og teletilsynet (NPT) har gjort opp status bredbåndstelefoni i Norge.

11 leverandører evaluert

En ny rapport utarbeidet av Intech AS titulert «Kvalitetsundersøkelse av bredbåndstelefoni» kartlegger det norske markedet for IP-telefoni rettet mot forbrukere.

Rapporten tar for seg både tekniske aspekter og betingelser ved de forskjellige tjenestene, og suppleres med en undersøkelse om kundetilfredshet utført av TNS Gallup.

11 bredbåndsaktører er med i undersøkelsen. NPT og Intech har valgt lokale tilbydere (BKK, LOS, Lyse, Sandefjord), riksdekkende tilbyder uten eget bredbåndsnett (Briiz, IP24, TeleVoIP, Telio) og riksdekkende tilbydere med eget bredbåndsnett (Bluecom, NextGenTel, Telenor).

Annonse


Halvbra, men billig

NPT konkluderer med at det fremdeles er et stykke og gå før bredbåndstelefoni fungerer som det bør, spesielt i forhold til oppkoblingstid og teknisk stabilitet. men kundene viser seg likevel å vøre svært entusiastiske.

Spesielt er det billigere ringing som slår an hos forbrukerne. Hele 82 prosent av de spurte sier de vil anbefale tjenesten de bruker til venner og kjente.

Du kan lese rapporten i sin helhet på www.npt.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse