Apple iPod Photo

Annonse


Alt som kan kopiere blir dyrere

Apple iPod PhotoSverige har fra før av innført en streng variant av EUs Infosoc-direktiv, som forbyr nær de fleste former for kopiering og utveksling av opphavsbeskyttt materiale – også til privat bruk.

iPhoto 240 kroner dyrere

Nå følger de opp med å avgiftsbelegge alle apparater som kan kopiere. Avgiften beregnes med 0,35 øre pr. MegaByte for harddisk-baserte DVD-brennere (stuemodeller), med et tak på 320 kroner.

For MP3-spillere er avgiften 0,40 øre pr. MB. Her finnes det ikke noe øvre tak.

Resultatet er at for eksempel en iPod Photo blir 240 kroner dyrere.

Annonse


Norge kuttet avgift

Samtidig viderefører svenskene kopiavgiften på 1 krone på tomme CD-plater og 3,25 kroner på tomme DVD-plater.

I Norge hadde vi i sin tid avgift på analoge lagringsmedier. Denne avgiften gikk inn i det såkalte Kassettavgiftsfondet, en institusjon som skulle fordele midler til norske artister. Avgiften ble etterhvert skrinlagt, men Kassettavgiftsfondet eksisterer i dag som Fond for Lyd og bilde.

I Norge er det heller ingen særavgifter på lyd- og bildeprodukter, ut over momsen på 25 prosent.

Kilde:
IDG.se.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse