Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Erstatter iPod-batterier

Apple vil nå utvide garantien og kompensere kunder som har hatt problemer med batterilevetiden på eldre iPod-modeller.

Apple iPod 20GB

Det er de ca. 2 millioner kundene som har kjøpt iPod før 31. mai 2004 som nå kan få oppreisning hvis batteriet yter 50% eller dårligere enn den averterte levetiden på 8 timer.

Som resultat av et rettsforlik i California, vil disse iPod-eierne kunne henvende seg til Apple få utvidet garantitiden sin med ett år, og få erstattet spilleren sin hvis batteriet har sviktet.

Kilde:
Reuters