Hopp til navigasjon Hopp til innhold

MP3-lov til å leve med

Kulturkomiteens innstilling til endring av åndsverkloven virker som et fornuftig og godt gjennomtenkt kompromiss.

Kommentar Tore Neset
Vi journalister pleier vanligvis ikke å være rause med ros til politikerne. Men i dette tilfelle er det på sin plass å gratulere medlemmene av Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité med godt arbeid.

Farlig gratiskultur

For det er sannelig ikke lett å finne et brukbart kompromiss mellom rettighetshavernes behov for å beskytte sine åndsverk og forbrukernes behov for fleksibel bruk av de samme åndsverkene.

Den gratiskulturen vi har sett utvikle seg i de tusen hjem siden de første CD-brennerne og fildelingsnettverkene kom, er uten tvil en reell trussel mot kultur-og underholdningsbransjens økonomi.

Selv om mange liberale røster hevder at bransjen med sin digitale sendrektighet har seg selv å takke, og/eller at piratdistribusjon bare er god markedsføring, så tilsier all logikk at du ikke klarer å selge noe til noen som kan skaffe seg de samme produktene gratis på neste hushjørne.

Det må politikerne forholde seg til. Like fullt som de må forholde seg til oss andre som skal spille musikk og film på iPod og PC og mye annet utstyr.

Regulering må til

I bunn og grunn handler dette om hvor langt de som selger åndsverk kan gå i å legge restriksjoner på bruken av sine produkter. Sammenligner du med andre bransjer, er det ingen som snakker om at produsenter eller forhandlere skal bestemme hvordan kundene deres bruker varene de selger. En bilforhandler er ikke herre over trafikkreglene – det er en sak mellom samfunnet og bilføreren hun eller han selger bilen til.

Det er nettopp her politikerne kommer inn når et gjelder åndsverk også. Det må finnes lover som regulerer spredningen av produktene når de først har kommet utenfor opphavsmennenes herredømme. Selv om reglene ikke alltid blir fulgt. De fleste av oss bryter fartsgrensene en eller annen gang. Og enkelte ellers lovlydige borgere overholder som kjent verken forbudet mot hjemmebrent eller den tollfrie innførselskvoten for sprit fra utlandet.

Øl to dager før 18-årsdagen

Slik kulturkomiteen har landet, vil det fortsatt være lov for en fattig tenåring å låne sin eldre brors « System Of A Down»-CD og kopiere den over på sin iPod. Uten å betale et rødt øre. Men om den samme lillebroren går ut på nettet for å finne den samme musikken der, vil han trå over lovens grense.

Han vil neppe bli straffet – det blir på linje med å trimme en moped eller drikke øl to dager før 18-årsdagen. Men som svenskene sier: «Nån jävla ordning måste det vara».

Det er slike fornuftige ordensregler vi nå etter all sannsynlighet får. Vi får bare håpe at EU ikke vil ha dem enda strengere – og dermed bringer debatten inn i det absurde sporet igjen.

Stikkord: fildeling, mp3