Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Endring i MP3-loven

Kulturkomiteen på Stortinget forslår at det skal bli lov for andre enn den som har laget et filformat å utvikle utstyr til å spille det.

Komiteen innser nå at det ikke vil bli flertall for det opprinnelige forslaget til endring av åndsverkloven. Dermed er det duket for å endre loven slik at den blir spiselig for AP, SV og FrP, som har signalisert at de vil gå mot loven.

I følge Dagens Næringsliv foreslår komiteen å endre lovforslaget slik at det tar høyde for avspilling av kopibeskyttet musikk og film i Linux og andre alternativer til Windows.

Samt i spillere som ikke spesifikt er laget for den varianten av kopisbeskyttelse som f.eks. Microsoft eller Apple legger inn i sine filer.

Tillegget er formulert slik:
dersom den som kontrollerer en spesifikk DRM-teknologi velger å ikke tilby avspillere på bestemte relevante tekniske plattformer, skal bestemmelsen i første ledd ikke være til hinder for at en slik uavhengig tredjepart utvikler, selger, reklamerer for, besitter og/eller bruker en slik avspiller.»

Godt fornøyd

IT-ekspert Gisle Hannemyr er godt fornøyd med denne endringen, som langt på vei samsvarer med det synet organisasjonen EFN (Elektronisk Forpost Norge) har gitt uttrykk for.

EFN har hele tiden påpekt at lovforslaget I sin opprinnelige form vil kunne gi monopoler på filformat og avspillerutstyr.

Se også: Digi.no

Stikkord: lydogbilde, mp3