Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IP-telefon kan bli dyrere

Myndighetene i USA vil pålegge leverandører av IP-telefoni å støtte nødnummeret 911. Det kan bety høyere priser.

IP-telefon politi
Etter at et spedbarn i Florida døde da foreldrene forgjeves prøvde å kontakte ambulanse via en IP-telefon, har debatten om IP-telefoni og sikkerhet rast i USA.

Må be fienden om hjelp

Nå har det føderale organet FCC (Federal Communications Comission) bestemt seg for å pålegge såkalte VoIP (Voice over IP)-leverandører å støtte nødmummeret 911 fullt ut. Det innebærer også at lokasjonsinformasjon overføres, slik at sentralen med en gang kan se hvilken adresse anropet kommer fra.

For å kunne gjøre dette rent teknisk, må IP-leverandørene alliere seg med sine verste fiender og konkurrenter – de tradisjonelle teleselskapene. Og de gjør neppe dette gratis.

Kan bli aktuelt i Norge

De fleste venter derfor at prisen på IP-telefoni vil stige betraktelig etter hvert som de nye reglene begynner å virke. Leverandørene har fått frist til oktober . Da må alle ha full støtte for både direkte oppringing adresseinformasjon.

Den samme diskusjonen har også vært oppe i Norge, uten at det har ført til pålegg fra myndighetenes side. Men det er sannsynlig at lignende regler vil bli innført også her i landet – med den konsekvens at IP-telefon kanskje ikke blir like attraktivt prismessig som nå.

Kilde:
The Register

Stikkord: internett, nettverk