Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– Mobilprisene må ned

Det er langt dyrere å ringe i Norge enn i våre naboland. Post- og Teletilsynet lover å gå aggresstivt til verks for å få ned prisene.

Mobiltilbydernes selgere har all grunn til å slå seg selv på brystet. Ved utgangen av 2004 var det registrert 4.716.000 abonnement i Norge, altså 102 abonnement for hver 100. innbygger.

– Mye av årsaken til dette kan ligge i at flere gjerne har to abonnementer, ett privat og ett for jobb, foreslår direktør Willy Jensen i forbindelse med fremleggelse av Post- og Teletilsynets telestatistikk for 2004.

Dyrt å ringe

Men en imponerende abonnementspenetrasjon på 102% (kun Luxembourg, med sine mange diplomater, har høyere) kan ikke skjule den andre, dystrere siden av statistikken: Norge er nemlig et av de dyreste landene å ringe i.

Mens Danmark, Sverige, Finland og Island topper listen over rimelige mobilland, gjør den skyhøye gjennomsnittlige ringeprisen for vanlige forbrukere her i landet at Norge havner nede på en tiendeplass.

– Vi har tidligere vært fullt på høyde med, og til og med foran, våre naboland i Norden. Men nå har vi tapt posisjon i forhold til prisene for lav- og middelsbrukerne. Dette er spesielt bekymringsverdig siden posisjonen vår i fjor også var ganske dårlig, sier Jensen.

Strengere regulering

PT ønsker nå å bekjempe denne negative trenden i utviklingen, først og fremst ved strengere regulering av termineringsprisene – altså det mobiloperatørene betaler for å koble opp samtaler mellom nettene. Dette vil forhåpentligvis igjen gi ringvirkninger i lavere ringepriser for sluttbrukerne.

– Vi er nødt til å følge opp dette kraftig i tiden fremover, og vil foreta en strengere og mer aggressiv indirekte regulering enn tidligere, sier Jensen.

En oversikt over de nye vedtakene for mobilterminering er å lese HER

Håper på konkurranseeffekt

Økt konkurranse på mobilmarkedet vil også kunne slå positivt ut, mener PT. Konkurranseutiklingen har gått tregt de siste årene, med jevn marginal nedgang for Telenor. Det mest bemerkelsesverdige er at Tele 2, Chess og Sense til sammen har en markedsandel på nesten 13 prosent, og at Netcom for første gang har droppet ett prosentpoeng ned til 28 prosent.

– Jeg tror konkurransen vil ha fordel av litt færre, men sterkere aktører. Ser vi for eksempel på Sverige ser vi klart en effekt på konkurransen som vi ikke har hentet ut enda her. Jeg vet ikke helt hvor store markedsandeler Chess og de andre små må ha for at det skal gi utslag i prisene, men denne utviklingen er veldig spennende, sier Jensen.

Du finner hele statistikken over tele- og bredbåndsmarkedet 2004 på npt.no

Stikkord: Mobil