Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Momsfritak for fall

En sak i Borgartings lagmannsrett kan føre til at dagens 200-kronersgrense på pakker fra utlandet forsvinner helt.

Tegning toller
Den ene parten i saken er det finske selskapet Fotolabo, som nekter å betale 5,8 millioner i norsk moms. Fotolabo har mange norske kunder som nyter godt av at grensen – slik den hittil har vært tolket – ligger på 200 pr. sending av framkalte bilder.

Ankesak

Norske skattemyndigheter mener i utgangspunktet at alle varer fra utlandet er fullt momsbelagt. Og at 200-kronersregelen i utgangspunktet ikke er ment for selskaper md omsetning rettet mot norske forbrukere.

Dette fikk skattemyndighetene medhold for i Oslo Tingrett for to år siden. Men finnene anket, og nå skal saken avgjøres i lagmannsretten.

Svært mange utenlandske selskaper pakker varene sine i 200-kronersporsjoner for å imøtekomme norske regler. Det gjelder særlig CD, DVD og spill. Om Fotolabo taper saken nok en gang, kan denne virksomheten få en brå slutt.

Det har vært snakk om å heve fritaksgrensen til 1000 kroner. Og det er ingen hemmelighet av Tollvesenet ikke er spesielt begeistret for fritaksregelen, som medfører mye merarbeid.

Kilder:
Dagbladet.no
VG.no

Stikkord: internett, lydogbilde